بالا دستی

صنایع بالادستی در صنعت نفت عبارتی است که عمدتاً جستجو برای یافتن میدان‌های بالقوه زیرزمینی یا زیردریایی، اکتشاف چاه و نهایتاً عملیات چاه‌ها، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد. صنایع بالادستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته می‌شود.
شرکت پتروگسترپرمایون با ایجاد ساختار کاری مناسب و تغریف جدیدی از اهداف کسب و کار خود در صدد است به شریکی قابل اعتماد در زمینه اکتشاف، تولید و توسعه میادین نفت و گاز تبدیل گردد. بر این اساس شرکت پتروگسترپرمایون، قابلیت ارائه دامنه وسیعی از خدمات در فازهای مختلف اکتشاف، تولید و توسعه میادین نفت و گاز (با نگاه و رویکرد خاص در بخش اکتشاف) را دارا می باشد. در حال حاضر ارائه خدمات اكتشافي با كيفيت مناسب از مهمترين اولويت ها در مديريت اين شركت است.