تحقیق و توسعه

بخش تحقيق و توسعه
از آنجايي که دانش مديريت پروژه بر پايه نيروي انساني متمرکز است و اين شرکت بالاترين سرمايه خود را نيروي انساني متخصص خود مي‌داند، با تعيين ساختار نيروي انساني مطابق با آخرين روش‌هاي علمي و مديريتي و گردآوري کادري قوي از مهندسين، کارشناسان مجرب و بهره‌گيري از نرم افزارهاي مدرن و پيشرفته شرايطي را مهيا ساخته، تا در شاخه‌هاي اصلي فعاليت کشور قرار گيرد. فعاليت‌هاي شرکت پتروگستر پرمايون براساس انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در راستاي نيازهاي صنعت نفت، انجام مطالعه جامع مخازن نفت و گاز و برنامه ريزي براي افزايش توليد از اين مخازن مي‌باشد.