بنر اولبنر دومبنر سومبنر چهارم
بالا دستی
تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت پتروگستر پرمایون و شرکت تجهیزات نفتی کرویی شاندونگ (کرویی گروپ) در زمینه پروژه‌های EPC و نظارت مربوط به سیستم‌های کنترل ماسه، منعقد گردید.

ادامه

میان دستی
سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبارکباد

ادامه