میان دستی

ايران با داشتن چندین هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال نفت و كه عمدتاً در محیط های خورنده قرار داشته و از سوی دیگر متوسط طول عمرشان نيز بسيار بالا است، نیاز وافری به بازرسي منظم، حفاظت مستمر و تعمير به موقع اين خطوط دارد. بر این اساس شرکت پتروگستر پرمايون با بهره گیری از کارشناسان و متخصصين زبده، ارتباطات بين المللي مناسب و استفاده از تجربيات شركت ها و پژوهشگران داخلی و خارجي در حوزه صنایع میان دستی نفت و گاز، در دو شاخه اصلي زير فعاليت دارد:
  1. بازرسي فنی خطوط لوله و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه خوردگي فلزات 
  2. استفاده از کامپوزيتهای پيش ساخته در تعمير، نگهداری و ارتقاء سطح بهره برداري خطوط لوله انتقال نفت و گاز