تولیدات

شرکت پترو گستر پرمایون تولید کننده و مجری پوششهای کامپوزیتی زره لوله

تولید پوشش های کامپوزیتی جهت تقویت لوله و تعمیر خوردگی لوله های نفت و گاز سالها در اختیار کشور ایالات متحده می باشد که شرکت پتروگستر پرمایون با استفاده از منابع داخلی موفق به ساخت و تولید این نوع پوشش کامپوزیتی گردیده است.این نوع پوشش کامپوزیتی با توجه به صرفه جویی در زمان اجرا و سهولت کار ازمناسب ترین روشهای تعمیر خوردگی خطوط لوله در دنیا می باشد. 

aaa