روش MST: غیر تماسی

روش MST
تيم تحقيقاتي شرکت پتروگستر پرمايون که متشکل از کارشناسان جوان و خلاق می باشد، طراحي و ساخت دستگاه MST را در سال 1387 آغاز نمود و اولین نسخه‌ی این دستگاه به سرعت آماده بهره برداری شد. دستگاه MST که داراي گواهي ثبت اختراع مي‌باشد، با توجه به نتايج پروژه‌هاي پژوهشي و صنعتي انجام شده و همچنین نیازهای کارفرمایان، در طول زمان اصلاح شده است. طی مدت چهار سال گذشته، سه نسخه از اين دستگاه توليد شده و قابلیتهای زیادی به نسخه اولیه افزوده شده است.
دستگاه MST-X3 پیشرفته ترین نسخه تولید شده است که مجهز به مکان‌ياب GPS با دقت بسیار بالا و سنسور‌هاي لرزه‌نگار بوده و سرعت داده‌برداري آن به میزان چشمگیری افزایش یافته است تا پاسخگوی کارشناسان برای تفسیر اطلاعات برداشت شده باشد. اين دستگاه در حال حاضر توانايي تشخيص نقاط تمرکز تنش ناشي از خوردگی ها يا عیوب مکانیکی را داراست.
گروه تحقيقاتي پتروگستر پرمايون، با هدف تسریع و بهبود عمليات تحلیل داده‌هاي برداشت‌شده توسط دستگاه، نرم‌افزار MMS را توسعه داده است. اين نرم‌افزار تا کنون به امکانات متعددي مجهز شده و در حال حاضر علاوه بر امکان شناسایی محل، شدت و طبقه بندی عیوب، توانایی رسم نمودارها و گراف‌هاي مورد نياز براي ارائه ترسیمی نتایج را داراست.
 
1           کاربردهاي روش MST
·         بازرسي تجهيزات توليد نفت، اعم از تجهیزات مدفون و غیر مدفون
·         بازرسي تجهيزات صنعت گاز (مربوط به گازهاي هيدروکربني طبيعي و مايع)
·         بازرسي خطوط لوله اصلي انتقال سوخت
2          مزاياي روش MST
·         در اين روش دستگاه هيچ‌گونه تماسي با جسم مورد بازرسي ندارد.
·          در هر برداشت تمام مقطع لوله را بازرسي می کند.
·         روش MSTبه هيچ‌گونه اعمال ميدان يا سيگنال خارجي نيازي ندارد.
·    تجهيزات مورد بازرسي به هيچ‌گونه آماده‌سازي نياز ندارند. تنها آماده‌سازي مورد نياز، پاکسازي مسير حرکت تيم بازرسي روی خاک از موانع احتمالي است.
·    اين روش مناسب بازرسي تمام انواع خطوط لوله فرومغناطیس می باشد و نوع ماده داخل لوله، وجود يا عدم وجود پوشش، يا در حال بهره‌برداري بودن خط، مانعي براي بازرسی لوله با MST نيست.
·         جهتگيري امتداد عیوب، خللی در نتایج این روش ایجاد نمی کند.
·         روش MST محدوديتي از لحاظ اندازه ضخامت لوله، طول مورد بازرسي، بيشينه و کمينه فشار داخل لوله ندارد.
  • دستگاه MST مجهز به حسگر‌هاي لرزه‌نگار است و توانايي اندازه‌گيري حرکت‌هاي دستگاه در هنگام داده‌برداري را دارد.
  • دستگاه MST مجهز به مکان‌ياب DGPS که دقت آن کمتر از یک متر است می باشد.
  • در حال حاضر دستگاه MST به نرم‌افزاري براي تحليل نتايج مجهز است که توانايي رسم نمودارهاي لازم و تحلیل طبقه‌بندی و محل عیوب  دستگاه را دارد.
3         سوابق کارهاي اجرايي و نتايج
شرکت پتروگستر پرمايون تا کنون پروژه‌هاي متعددي را براي کارفرماهاي داخلي و خارجي انجام داده است. در ادامه ليستي از اين پروژه‌ها و نتايج حاصل از آنها آورده شده است:
·         پروژه‌هاي مربوط به دستگاه MST
  1. بازرسي خط لوله انتقال گاز ري-سمنان مدفون (کارفرما: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران)
  1. بازرسي خطوط لوله انتقال گاز مارون مدفون (کارفرما: شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب)
  1. بازرسي آزمايشي خطوط لوله انتقال گاز 26 اينچ مدفون (کارفرما: Petro China)
  1. بازرسي آزمايشي خطوط انتقال گاز 40 اينچ مدفون
  1. بازرسي آزمايشي خطوط انتقال نفت در منطقه جنوب شرق (کارفرما: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه جنوب شرق)
  2. پروژه پژوهشي " بازرسي لوله با استفاده از روش بررسی نگاشت مغناطیسی تنش" (همکار: اداره پژوهش و توسعه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران )